Over DIMS

Home Over DIMS

In 1992 is het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS) opgericht. DIMS heeft twee taken: monitoring en surveillance van de Nederlandse drugsmarkt. Monitoring om te weten wat er op de markt van illegale uitgaansdrugs wordt aangeboden en surveillance om gevaren voor de volksgezondheid al in een vroeg stadium te signaleren.

DIMS voert deze taken uit door drugs afkomstig van gebruikers te analyseren op samenstelling. Na analyse in een laboratorium krijgt de gebruiker informatie over de samenstelling en de mogelijke risico’s. In ruil daarvoor geeft de gebruiker tijdens het inleveren van de drugs informatie over het desbetreffende middel het gebruik ervan. Als stoffen worden aangetroffen met een direct gevaar voor de volksgezondheid, worden regionale of landelijke waarschuwingsacties opgezet.

DIMS start een landelijke waarschuwingscampagne (Red Alert) wanneer stoffen worden gevonden met een acuut risico voor de volksgezondheid. Hierbij wordt een procedure gevolgd die is opgesteld in samenwerking met het ministerie van VWS, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de deelnemende instellingen.

DIMS is een netwerk van 32 instellingen voor verslavingszorg verspreid over heel Nederland, en één coördinerend centrum. De medewerkers van de aangesloten instellingen staan door het testen wekelijks in contact met gebruikers die hun drugs komen testen. Dit geeft naast het testen van de drugs zelfs een unieke kans om inzichten te krijgen in mensen hun drugsgebruik, risicoschattingen, en mensen te voorzien van waardevolle en persoonlijke harm-reduction informatie.

Het DIMS-netwerk wordt gecoördineerd vanuit het Trimbos instituut.

Scroll naar boven